Pääsemme lähtemään hyvillä mielin viikonlopun viettoon, kun uusi urakkasopimus on jälleen solmittu!

Olemme allekirjoittaneet urakkasopimuksen Lahden kaupungin kanssa Seitsentie, Kymmenkunnantie ja Hatinkatu asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisesta.

Urakkaan kuuluu Seitsentien ja Kymmenkunnantien vesihuollon saneeraus sekä Hatinkadun katusaneeraus.
Urakan on määrä valmistua 1.9.2023 mennessä ja urakan hinta on hilpeät 943 210 €.

Toteutamme Liipolan Pihtikadun alueen vesihuollon ja kadun saneerauksen yhteistyössä Putkistosaneeraus Eerola Oy:n kanssa. Meidän pääpainomme on vesijohtojen sekä kadun saneeraustöissä, ja Putkistosaneeraus Eerola toteuttaa jäte- ja hulevesiviemärisaneerauksen.

Viemäriverkoston ja -kaivojen saneerauksessa käytetään sukitusmenetelmää. Liipolan Pihtikadun alueella sukitettavia kaivoja on noin 30 kpl ja sukitettavaa viemärilinjaa yhteensä 1,3 km. Lisäksi kohteessa tehdään vesijohtojen pakkosujutusta noin 250 m.

Työkohdetta ja sukitusmenetelmää meille esitteli Putkistosaneeraus Eerolan myyntipäällikkö Tuomo Tolsa. Hänen mukaansa työkohde on siitä harvinainen, että töitä tehdään metsän keskellä, eikä kaupungissa niin kuin heille on yleensä tavanomaista. Kiitos Tuomolle esittelystä!

Tämän urakan kokonaishinta on yhteensä 653 200 € ja töiden on määrä valmistua 17.11.2023 mennessä.

Rakennustyöt käsittävät alueen rakennekerroksien, kuivatuksen ja päällysteiden sekä ulkoiluvälineiden rakentamisen. Alueelle on suunniteltu useita erilaisia pelialueita sekä yleisurheilun suorituspaikkoja.

Urakkahinta on 979 500 €. Työt on tarkoitus aloittaa 19.6.2023 ja urakan on määrä valmistua kokonaisuudessaan 1.9.2024. Kentän runkorakenne tehdään tämän vuoden aikana ja liikuntavälineet, tekonurmi sekä aidat vuonna 2024.

Urakka käsittää 16,5 km pituisen siirtolinjan lisäksi alkupäähän toteutettavan pääpumppaamon rakentamisen. Linjalla tulee tehtäväksi myös yksi radanalitus ja neljä tienalitusta.

Pääpumppaamo sisältää jätevesien esikäsittelylaitteistoja ja 600 m3 tasausaltaan tasaamaan pumppaamolle tulevien jätevesien virtausvaihteluita.

Suunnittelun toteutamme yhteistyössä Ramboll CM Oy:n kanssa.

Urakkahinta on 3 850 000 € ja töiden on määrä valmistua viimeistään 31.5.2024. Meiltä urakkaa lähtee vetämään työpäällikkö Jesse Paajanen ja vastaavana työnjohtajana toimii Joonas Taavila.

Maantielle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Vehkoontie – Lentotie. Työt alkavat tällä viikolla kantojen poistolla.

Asikkalan kunnan kanssa tehdyn urakkasopimuksen hinta on 747 000 € ja töiden on määrä valmistua 31.10.2023 mennessä.

Heinolan Kaupungin kanssa tehdyn urakkasopimuksen hinta on 876 534 € ja töiden on määrä valmistua 31.5.2023 mennessä. Tällä hetkellä molemmissa kohteissa ovat putkitukset ja täyttötyöt käynnissä.

Koskensaareen asennettiin raskas betonielementtipumppaamo. Pumppaamo on 6,5 metriä korkea ja se koostuu viidestä erillisestä elementistä, joiden yhteispaino on liki 90 tonnia. Betonielementit meille toimitti Ruskon Betoni Etelä Oy.

Molempien pumppaamoiden yhteyteen on asennettu suuret ylivuotosäiliöt. Koskensaareen asennettiin Pipelifen uuden kierresaumaputkikoneen ensituotokset – säiliöt, jotka ovat sisähalkaisijaltaan jopa 3 metriä.

Orimattilan kaupungin kanssa tehdyn urakkasopimuksen hinta on 1 049 000 € ja kokonaisuudessaan urakka-aika on 1.3-1.9.2023. Urakka pitää sisällään mm. 320 metriä pääkatua sekä kokonaisuudessaan yhteensä noin 3 kilometriä jäte- ja hulevesilinjoja sekä runkovesijohtoa. Työmaalla hyödynnetään myös erilaisia kierrätys- ja uusiomateriaaleja, joista kerromme lisää myöhemmin.

Toivotaan työmaalle onnistumisia ja kuivaa kevättä!

Toimintajärjestelmämme on ollut RALA-sertifioitu vuodesta 2015. Alkuvuodesta saimme vuosiauditioinnin yhteydessä kaksi sertifikaattia lisää: RALA-ympäristösertifioinnin ja ensimmäisten yritysten joukossa RALA-turvallisuussertifioinnin!

Ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti rakennusalalla. Haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja RALAn ympäristösertifikaatilla saimme luotua hyvät raamit näiden vaatimuksien kehittämiselle yrityksessämme.

Yrityksemme tärkeimpiä voimavaroja ovat taitavat ja motivoituneet työntekijät. RALA-työterveys- ja työturvallisuussertifioinnilla pystymme osoittamaan yrityksemme panostavan ja kehittävän työntekijöiden terveyteen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin.

Sertifioinnit helpottavat meitä arvioimaan toimintaamme nyt myös uusista näkökulmista ja kehittämään toimintaamme jatkossakin. Sertifioinnit luovat raamit yrityksemme toimintaperiaatteille ja lopputuloksesta hyötyvät yrityksen ja työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat.