Toimintamme on RALA-sertifioitua

Toimintajärjestelmämme on ollut RALA-sertifioitu vuodesta 2015. Alkuvuodesta saimme vuosiauditioinnin yhteydessä kaksi sertifikaattia lisää: RALA-ympäristösertifioinnin ja ensimmäisten yritysten joukossa RALA-turvallisuussertifioinnin!

Ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti rakennusalalla. Haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja RALAn ympäristösertifikaatilla saimme luotua hyvät raamit näiden vaatimuksien kehittämiselle yrityksessämme.

Yrityksemme tärkeimpiä voimavaroja ovat taitavat ja motivoituneet työntekijät. RALA-työterveys- ja työturvallisuussertifioinnilla pystymme osoittamaan yrityksemme panostavan ja kehittävän työntekijöiden terveyteen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin.

Sertifioinnit helpottavat meitä arvioimaan toimintaamme nyt myös uusista näkökulmista ja kehittämään toimintaamme jatkossakin. Sertifioinnit luovat raamit yrityksemme toimintaperiaatteille ja lopputuloksesta hyötyvät yrityksen ja työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat.