Olemme allekirjoittaneet Kärkölän kunnan kanssa urakkasopimuksen Kärkölä – Herrala siirtoviemärin suunnittelusta ja toteutuksesta

Urakka käsittää 16,5 km pituisen siirtolinjan lisäksi alkupäähän toteutettavan pääpumppaamon rakentamisen. Linjalla tulee tehtäväksi myös yksi radanalitus ja neljä tienalitusta.

Pääpumppaamo sisältää jätevesien esikäsittelylaitteistoja ja 600 m3 tasausaltaan tasaamaan pumppaamolle tulevien jätevesien virtausvaihteluita.

Suunnittelun toteutamme yhteistyössä Ramboll CM Oy:n kanssa.

Urakkahinta on 3 850 000 € ja töiden on määrä valmistua viimeistään 31.5.2024. Meiltä urakkaa lähtee vetämään työpäällikkö Jesse Paajanen ja vastaavana työnjohtajana toimii Joonas Taavila.