Työmiehiä maanrakennuskohteessa

Vastuullisuus

Menemme rohkeasti kohti uutta ja haluamme olla mukana rakentamassa tulevaisuuden infraa, joka kestää myös seuraaville sukupolville. Meillä vastuullisuus tarkoittaa rehellisyyttä itselle ja asiakkaille, työntekijöiden aitoa arvostamista ja yhdessä tekemistä.

Toiminnallamme on RALA-pätevyys, mikä on osoitus vastuullisesta ja luotettavasta yritystoiminnasta. RALA-sertifioinnin olemme saaneet laadunhallintaan, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyen.

Sertifioinnit helpottavat meitä arvioimaan toimintaamme uusista näkökulmista sekä kehittämään toimintaamme. Sertifioinnit luovat suuntaviivat yrityksemme toimintaperiaatteille ja lopputuloksesta hyötyvät yrityksen ja työntekijöiden lisäksi myös asiakkaamme.

Erkkiheikkilä kuuluu Vastuu Group Oy:n hyväksymään ja valvomaan Luotettava Kumppani -rekisteriin.

Kuva työmaainsinööristä kuvaamassa kohdetta

RALA-sertifioinnit

RALA-sertifiointi on ISO-järjestelmän pohjalta suomalaisen rakennusalan erityistarpeisiin räätälöity puolueeton sertifiointimenettely, joka perustuu yrityksen johtamisjärjestelmän jatkuvaan arviointiin. RALA-sertifioinnilla yrityksemme osoittaa, että laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuustyö ovat hyvällä tasolla ja kehitämme järjestelmällisesti toimintaamme näillä osalaueilla.

Ympäristövaatimukset kasvavat rakennusalalla jatkuvasti. Haluamme olla mukana tässä kehityksessä ja RALAn ympäristösertifikaatilla saimme luotua hyvät raamit näiden vaatimuksien kehittämiselle yrityksessämme.

Yrityksemme tärkeimpiä voimavaroja ovat taitavat ja motivoituneet työntekijät. RALA-työterveys- ja työturvallisuussertifioinnilla pystymme osoittamaan yrityksemme panostavan ja kehittävän työntekijöiden terveyteen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin asioihin.

Kierrätyspuisto

Olemme avanneet Orimattilan Pennalaan uuden Kierrätyspuiston, joka auttaa meitä kierrättämään työmailta jääneen jätteen sekä kiviaineksen.

Tutustu Kierrätyspuistoon