Porkkallion uuden asuinalueen rakentaminen on nyt aloitettu Orimattilan Pennalassa

Orimattilan kaupungin kanssa tehdyn urakkasopimuksen hinta on 1 049 000 € ja kokonaisuudessaan urakka-aika on 1.3-1.9.2023. Urakka pitää sisällään mm. 320 metriä pääkatua sekä kokonaisuudessaan yhteensä noin 3 kilometriä jäte- ja hulevesilinjoja sekä runkovesijohtoa. Työmaalla hyödynnetään myös erilaisia kierrätys- ja uusiomateriaaleja, joista kerromme lisää myöhemmin.

Toivotaan työmaalle onnistumisia ja kuivaa kevättä!